Stueantenne til digital TV

- Om stueantenner til digital TV

Er du så heldig at bo i et område med indendørs dækning med digital TV kan du nøjes med en stueantenne. Løsningen
med modtagelse af digital TV på en stueantenne kan være ganske god hvis du ikke i forvejen har en UHF tagantenne.
Ligeledes er en stueantenne et godt valg hvis du skal modtage digital TV i et værelse hvortil der ikke er trukket
antennekabel.En stueantenne til digital TV kan være passiv eller aktiv.

Passiv stueantenne.
Den passive stueantenne til modtagelse af digital TV er en antenne uden forstærker. En stueantenne uden forstærker
kan anvendes i områder med særdeles god digital TV dækning. Den passive stueantenne skal blot tilsluttes DVB-T
boxens antenneindgang.

Har din digitale TV modtager et menupunkt kaldet "5 Volt" eller "Aktiv antenne" skal dette menupunkt sættes til "Off", "Fra" eller "0 volt" da der ved passive stueantenner ikke skal sendes strøm til antennen.

Aktiv stueantenne.
Den aktive stueantenne til modtagelse af digital TV kan anvendes i områder med indendørs dækning samt i
"grænseområder". En aktiv Stueantenne med indbygget forstærker skal have strøm for at fungere. Strømmen til den
aktive stueantenne kan leveres på flere måder. Hvis din box til digital TV har et menupunkt kaldet "5 volt", "Aktiv
antenne" eller lignende kan strømmen til den aktive stueantenne leveres gennem antennekablet. Har din box ikke 5
volts udgang via antennekabel kan den aktive stueantenne strømforsynes via en almindelig strømforsyning. Sidste
mulighed er en smart adapter der gør det muligt at tilføre 5 volt til antennekablet.

Har du en digital TV modtager uden 5 volts udgang kan du finde adapteren her: Power Inserter for aktiv DVB-T antenne.


Et udvalg af stueantenner kan du finde og bestille her:

Stueantenner for digitalt TV
UHF antenner for digitalt TV, generelt
Dækningskort, indendørs modtagelse af digital TV

 

Tektronic onlinehandel med elektronik og specialteknik

Tektronic onlinehandel         Index FAQ Digitalt TV


© Copyright Tektronic 2009